InSYS_iit.png, 3,4kB

Kurzy Microsoft Excel školíme na všetkých podporovaných verziách kancelárskeho balíka Microsoft Office (Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 365) a pre všetky úrovne používateľov, od úplných začiatočníkov až po pokročilých profesionálov, zameraných na zvýšenie produktivity tímu automatizáciou pomocou Power BI doplnkov Power Query a Power Pivot.
(Makrá VBA majú nadaľej svoje opodstatnenie najmä vo forme UDF - užívateľom definovaných funkcií).

Vstupné vedomosti

 • na úrovni absolventa kurzu Excel základ

Profil absolventa

Absolvent kurzu si rozšíri základné znalosti tabuľkového kalkulátora o pokročilé zložené funkcie s logickými operátormi. Dôraz bude kladený na použitie databázových nástrojov Excelu a interaktívnu analýzu dát prostredníctvom kontingenčných tabuliek. Podrobnejšie sa rozoberú spôsoby grafickej prezentácie údajov. Bránu do nového sveta Self-service Business Intelligence otvoríme ukážkou typických úloh spracovania dát. V programe zachováme ukážku nahrávania makier, ktoré môžu automatizovať niektoré rutinné postupy, no progresívna cesta automatizácie Excelových riešení je použitie Power BI nástrojov.

Osnova kurzu Excel mierne pokročilý

 • Stručná rekapitulácia zručností z úrovne Excel základ
 • Úprava pracovného prostredia
  • prispôsobenie panela Rýchly prístup
 • Pokročilé vzorce a funkcie
  • operátory používané vo vzorcoch
  • zaokrúhlenie verzus zmena zobrazených des. miest
  • použitie názvov buniek a rozsahov
  • nástroje kontroly vzorca, editácia vzorca
  • vnorené funkcie
  • ochrana vzorcov
 • Knižnica funkcií (výber kľúčových funkcií)
  • logická funkcia IF
  • výpočty s dátumom a časom
  • textové funkcie
  • štatistické funkcie
  • vyhľadávacie funkcie, riziká použitia Vlookup, Hlookup
   a konečne XLOOKUP, úžasne vylepšený Vlookup
  • "nové funkcie IFs" IFs, SumIFs, CountIFs, AverageIFs, MinIFs, MaxIFs, IFerror
 • Databázové nástroje v Exceli
  • usporiadanie údajov podporujúce databázové spracovanie, hlavička, pole, záznam
  • overovanie údajov
  • (databázová) tabuľka
   • vzorce v databázových tabuľkách =[@Quantity]*[@UnitPrice]
   • automatické pridanie riadkov, stĺpcov, vyplnenie vzorcov
  • zoradenie a filtrovanie, súčtový riadok
   • viacúrovňové zoradenie
   • poradie podľa vlastného zoznamu
   • funkcia SUBTOTAL
   • vlastný filter
  • podmienené formátovanie
   • údajové pruhy, farebné škály ...
   • filter podľa farby a ikony
  • rozšírený filter
  • odstránenie duplicít
  • doplnok Power Query nenápadná dátová revolúcia
   • zlúčenie údajov z rôznych typov zdrojov
   • transformácie údajov (funkcia Pivot, UnPivot)
   • Merge dotaz Power Query verzus vLookup
 • Medzisúčty údajových rozsahov
 • Zostava kontingenčnej tabuľky
  • výhody tabuľky ako zdroja údajov kontingenčnej tabuľky
  • návrh, rozloženie zostavy
  • priradenie štýlu
  • zoskupenie polí
  • rýchly filter (slicer)
  • časová os (timeline)
  • kontingenčný graf
 • Zlúčenie údajov z viacerých hárkov
  • trvalým zlúčením dát
  • pružným prepojením dát
  • metódou zlučovania dát
 • Analýza hypotéz
  • scenáre
  • hľadanie riešenia
  • tabuľka údajov
 • Automatizácia pomocou makier
  • nahranie makra
  • metódy spustenia makra
  • spôsob uloženia makra
  • uloženie zošitu s makrom
  • nastavenie dôveryhodnosti makra
 • Grafy
  • kláves F11 - automatické vytvorenie grafu na samostatnom hárku
  • primárna a sekundárna os grafu
  • rozloženie, návrh, analýza grafu
  • zdrojové údaje grafu

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Excel mierne pokročilý: 3 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office