Power BI desktop

Čo je Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) je súhrn technológií, aplikácií a postupov používaných na transformáciu zdrojových dát na znalosti. Až donedávna bolo využitie BI doménou veľkých korporácií a tímov špecializovaných IT oddelení. Korporátne BI často znamenalo vývoj komplexných riešení využívajúcich drahé technológie v časových horizontoch, ktoré dnes nezodpovedajú skutočným business požiadavkám.
Toto všetko sa zmenilo s príchodom self-service business intelligence vo forme revolučných Excel BI doplnkov: Power Query (Get & Transform), Power Pivot, Power View.
Teraz môže užívateľ s primeranou znalosťou aplikácie Microsoft Excel využiť svoje schopnosti na tvorbu presných a zmysluplných analýz s minimálnou alebo žiadnou podporou IT oddelenia. S Power BI prekročíte hranice Excelu a pripravíte reporty s automatickou aktualizáciou bez programovania vo VBA.

Tréning Power Query (Get & Transform)

Power Query

Štruktúra vstupných údajov nie je vždy okamžite použiteľná v procese tvorby reportu alebo dashboardu. Potrebujete sa naučiť ako treba údaje prispôsobiť požiadavkám Power BI riešení. Prvým krokom teda zvyčajne býva extrakcia, transformácia a načítanie dát (ETL proces).

 • Tréning bude zameraný na často používané transformácie:
  • Unpivot columns (zrušiť kontingenčnosť stĺpcov) > unikátna, kľúčová, nenahraditeľná funkcia, ktorá v exceli veľmi chýbala
  • Merge Queries > Vlookup s Exact match už netreba!
  • Append Queries
  • Remove Rows (Top, Bottom, Alternate, Duplicate, Blank)
  • Excluding records by filtering the data
 • Konečne máme databázový Subtotal! Údaje môžeme zoskupiť a aplikovať agregačné funkcie ako Sum, Count [distinct] rows, Average, Min, Max. > nebudete teda už hazardovať s Vlokup-om do Kontingenčnej tabuľky
 • Ukážeme si ako pridať vypočítané stĺpce z užívateľského rozhrania a tiež zápisom funkcie v jazyku M.
 • Power Query použijeme tiež na generovanie kalendára, ktorý budeme často používať v modeli Power Pivot.
 • Automatizovať môžeme tiež získanie dát zo všetkých súborov uložených v priečinku.
 • Oboznámime sa s databázovými väzbami medzi tabuľkami, aby sme mohli naplno využiť všetky druhy väzieb pri definovaní Merge Query (Left Outer, Right Outer, Inner, Full Outer, Left Anti, Right Anti)
 • Databáza nás vedie! Ak získavame údaje z relačnej databázy, Power Query nám ukazuje vzťahy medzi tabuľkami. Analýza dát relačnej databázy i bez predchádzjúceho naštudovania jej modelu je s Power Query pozoruhodne intuitívna.
 • Pomôžeme Vám, keď narazíte na problémy. Naši konzultanti, súčasť Vášho tímu.
Power Query: mlynček na dáta
Dĺžka kurzu: 2 dni Náročnosť: základná | stredná | vysoká Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná

Tréning Power Pivot

Data Model
Power Pivot

Power Pivot tvoria dva základné prvky: Excel Data Model a jazyk Data Analysis Expressions (DAX). Excel data model je databáza uložená v pamäti počítača, ktorá môže obsahovať niekoľko tabuliek s definovanými väzbami a miliónmi riadkov. Dátový model je 7 až 10 krát menší ako zdrojové údaje. Všetky výpočty v dátovom modeli Power Pivot sú napísané v jazyku DAX, ktorý vychádza zo vzorcov Excelu. Výsledkom vzorca DAX môže byť vypočítaný stĺpec alebo metrika. Jazyk DAX posúva hranice možností Excelu funkciami, ktoré vrátia ako výsledok tabuľku namiesto jednej hodnoty alebo umožňujú realizovať výpočty v určených rozsahoch kalendárnych údajov a porovnávať výpočty naprieč paralelnými obdobiami (funkcie časovej inteligencie). Výstupom z Power Pivot je Pivot Table (kontingenčná tabuľka), Pivot Chart (kontingenčný graf) alebo vizualizačný prvok Power View.

 • Rozšírenie dátového modelu Excelu
  • Spôsoby získania údajov Power Pivot
  • Premenovanie alebo vymazanie tabuliek a stĺpcov
  • Typy údajov Power Pivot, formátovanie stĺpcov
  • Príprava dát pre analýzu
   • Kategorizácia údajov
   • Predvolené nastavenia pre výpočty
   • Zoradenie podľa iného stĺpca
 • Návrh dátového modelu
  • Tvorba a správa väzieb medzi tabuľkami
  • Definícia hierarchií
 • Užitočné vylepšenia modelu
  • Množina predvolených polí
  • Predvolené správanie tabuľky
  • Tvorba perspektív
 • Vypočítané stĺpce funkciami DAX
  • Jednoduché výpočty
  • Použitie základných funkcii
  • Logická funkcia IF
 • Pridanie metriky do dátového modelu
  • Vytvorenie jednoduchej metriky
  • Calculate() prekračuje limity Excelu
  • Iteračné "X" funkcie
  • Funkcie časovej inteligencie
 • Pomôžeme Vám, keď narazíte na problémy. Naši konzultanti, súčasť Vášho tímu.
Dĺžka kurzu: 2 dni Náročnosť: základná | stredná | vysoká Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná

Tréning Power View

Power View

Vizualizácia dát je založená na vynikajúcej schopnosti ľudského mozgu spracovávať vizuálne vnemy a nachádzať v nich vzory. Korunou Power BI nástrojov Excelu je Power View - dynamický dashboard s pokročilou interaktivitou grafov, matíc, máp a iných vizualizácií súčasne reagujúcich na aktívny filter, alebo slicer. Dáta sú novým komunikačným médiom a Power View Dashboard povzbudzuje tvorivý dialóg. Power View umožňuje analyzovať informácie z rôznych perspektív a rôznych úrovní - od kľúčovej metriky až po detail.

Power View: interaktívny dashboard
Dĺžka kurzu: 1 deň Náročnosť:  základná | stredná | vysoká Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná

Tréning Power BI Desktop

Excel Power BI and Power BI Desktop Comparision
Power BI Desktop

All-in-one riešenie zlučujúce Excel Power BI doplnky predstavuje voľne dostupná aplikácia Power BI Desktop.

 • Rozdielový kurz: Ak už používate Excel Power BI, ukážeme si, ako jednotlivé doplnky spolupracujú. Pozornosť zameriame na rozšírené možnosti nastavenia interakcií vizualizačných prvkov a oboznámime sa s novými typmi vizualizácií. Nakoniec doplníme dashboard o komunitou vytvorené užívateľské vizualizácie a exportujeme report do cloudovej služby Power BI Service.
 • PBID I: Ak ste v oblasti Microsoft Self Service Business Intelligence nováčikom, prevedieme vás celým procesom importu dát (ETL proces s nástrojom Power Query), modelovania dát (Power Pivot ekvivalent), výpočtov DAX a tvorbou Dashboardu (rozšírené Power View Excelu). Výsledné riešenie publikujeme do webovej služby Power BI.
 • Pomôžeme Vám, keď narazíte na problémy. Naši konzultanti, súčasť Vášho tímu.
Dĺžka kurzu "Rozdielový kurz PBID": 1 deň Náročnosť: základná | stredná | vysoká Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Dĺžka kurzu "PBID I": 3 dni Náročnosť: základná | stredná | vysoká Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná